Handhaving Wet DBA tot 01-01-2018 opgeschort

De Wet DBA is op 01-05-2016 ingegaan. Deze wet heeft tot onrust en onzekerheid geleid bij opdrachtgevers en opdrachtnemers. Daarom is de handhaving opgeschort tot de knelpunten zijn opgelost. In ieder geval zal er tot 01-01-2018 niet door de overheid worden gehandhaafd. Medio 2017 wordt er door de overheid bekeken waar de implementatie van de…