Kennismigrant

HRM Loket is door de IND erkent als referent. Dit wil zeggen dat HRM Loket kennismigranten buiten de EU en Zwitserland op contract mag nemen. HRM Loket is gespecialiseerd in het op contract nemen van kennismigranten uit de landen die niet een vrije toegang hebben tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Als erkent referent kan je de procedures versneld doorlopen.

HRM Loket verzorgt het gehele traject van aanvraag van vergunning tot het in dienst nemen van de kennismigrant en het aanvragen van de 30% regeling bij de belastingdienst. HRM Loket kan de contracten en de loonstroken in het Engels aanbieden, zodat iedereen weet waar hij of zij aan toe is.

“Ik wilde programmeurs uit India in dienst nemen, maar ik had geen idee hoe dat ging. Gelukkig wist HRM Loket er alles van en hoefde ik niets meer zelf uit te zoeken.”

Er zijn 2 situaties mogelijk:

  • Kennismigrant woont nog in het buitenland en moet naar Nederland gehaald worden.

    HRM Loket zorgt voor het gehele traject. Van het aanvragen van de Toegang tot Verblijf (TEV) en de machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) bij de Nederlandse Ambassade tot aan het verkrijgen van de werkvergunningspas in Nederland. Daarnaast zullen wij de 30% regeling bij de belastingdienst voor de kennismigrant aanvragen. Waar nodig kan HRM Loket ook helpen bij het verkrijgen van een BSN en een bankrekening in Nederland

  • Kennismigrant woont reeds in Nederland, maar gaat elders werken en moet op contract genomen worden.

    HRM Loket zorgt voor een nieuw contract en de melding bij de IND inzake wisseling van referent. Daarnaast kan een verlenging van de werkvergunning geregeld worden en de 30% regeling overgezet worden.

In beide gevallen kunnen ook alle vergunningen voor gezinsleden worden geregeld.

Voorwaarde verblijfsvergunning Kennismigrant:

Vreemdeling 30 jaar of ouder dienen minimaal een bruto maandsalaris van €4.404,-* (exclusief 8% vakantiegeld) te verdienen.

Vreemdelingen jonger dan 30 jaar dienen minimaal een bruto maandsalaris van €3.229,-* (exclusief 8% vakantiegeld) te verdienen.

Vreemdeling in Nederland afgestudeerd gedurende hun eerste jaar dienen een minimaal bruto maandsalaris van €2.314,-* (exclusief 8% vakantiegeld) verdienen.

*Dit is het normbedrag voor 2018. Dit wordt ieder jaar geïndexeerd.

Wilt u weten wat de kosten zijn van de leges en het begeleiden van dit proces tot en met het in dienst nemen van de kennismigrant bij HRM Loket neem dan contact op met onze Kennismigranten expert via kennismigrant@hrmloket.nl of bel met 0575-469 705