Kennismigrant

Ik heb een kennismigrant

HRM Loket is door de IND erkent als referent. Dit wil zeggen dat HRM Loket kennismigranten buiten de EU en Zwitserland op contract mag nemen. Wij zijn hierin gespecialiseerd, online worden hiervoor de aanvragen gedaan. Zowel voor het aanvragen van Toegang tot Verblijf (TEV) als de machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) verzorgen wij het gehele traject. Indien de kennismigrant voldoet aan de eisen voor de 30% regeling, zullen wij ook hier de aanvraag voor indienen.

I am a knowledge migrant

Indien je een andere werkgever hebt, zorgt HRM Loket voor een nieuw contract en meldt dit bij de IND inzake wisseling van referent. Ook als je werkvergunning verlengd wordt, zullen wij dit proces online regelen met IND. Ook het aanvragen van de 30% regeling bij de Belastingdienst zet HRM Loket in gang.

Heb je al een nieuwe werkgever gevonden en je weet wat het tarief wordt, dan maakt HRM Loket een proforma berekening, zodat je precies weet wat je netto aan salaris gaat ontvangen. Naast het type contract zijn er diverse aanvullende secundaire arbeidsvoorwaarden mogelijk, zoals een auto van de zaak en dekking van social security bij ziekte en werkloosheid.