Verstrekken BSN uitzendkracht nu toegestaan

Inleners mogen sinds 1 januari 2017 uitzendbureaus verzoeken om het burgerservicenummer van hun uitzendkrachten te verstrekken. De Uitvoeringsregeling verplicht gebruik BSN is daarvoor gewijzigd. In de Uitvoeringsregeling verplicht gebruik BSN is per 1 januari 2017 opgenomen dat de uitleners en onderaannemers het burgerservicenummer (BSN) van een werknemer verstrekken aan inleners en aannemers. Het administreren van…

HRM Loket presenteert met trots hun nieuwe site

HRM Loket heeft als overkoepelend thema gekozen voor Samen. Iets wat HRM Loket ook echt zo voelt. We werken graag echt samen, want samen zorgt voor het beste resultaat en geeft ook nog eens het meeste plezier.

Handhaving Wet DBA tot 01-01-2018 opgeschort

De Wet DBA is op 01-05-2016 ingegaan. Deze wet heeft tot onrust en onzekerheid geleid bij opdrachtgevers en opdrachtnemers. Daarom is de handhaving opgeschort tot de knelpunten zijn opgelost. In ieder geval zal er tot 01-01-2018 niet door de overheid worden gehandhaafd. Medio 2017 wordt er door de overheid bekeken waar de implementatie van de…